Zgłoś bazgroły

Pragniemy, by nasze miasto stawało się przestrzenią bezpieczną, wolną od przemocy i wykluczenia.
Nie może być zgody na nienawiść i dyskryminację w przestrzeni publicznej.

Wspólnie jesteśmy w stanie przyczynić się do pozytywnej zmiany! Nie pozostańmy obojętni i reagujmy na mowę nienawiści! Kraków dla równości! Zachęcamy do zgłoszenia nienawistnych bazgrołów na terenie Krakowa!

Prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia oraz załączenie zdjęcia. (Jedno zgłoszenie powinno dotyczyć jednego miejsca).
Informacja zostanie umieszczona w bazie danych i przekazana zarządcy posesji lub obiektu celem usunięcia.
Straż Miejska nie zajmuje się usuwaniem bazgrołów. Nadzoruje i monitoruje realizację zgłoszeń aż do ich likwidacji.
Dane kontaktowe nie są obowiązkowe.

Jeśli nie masz zdjęcia, nie przejmuj się, uzupełnij tylko formularz

 

Jeżeli chcesz przekazać dodatkowe informacje nt. lokalizacji bazgrołów (np. bazgroły znajdują się na stacji TRAFO), uzupełnij to pole

Zgłoszenie możesz również przekazać telefonicznie pod numer 986.